Текст песни

Акырындап баары иргелет
Акыреттик достор бир келет..
Арттан жөлөп, күйгөн мен үчүн
Андай досту айтчы ким берет..

Жыгылдым, кыйналдым, толгондум,
Сыноосунда тагдыр жолдордун.
Кеңеш айтып, тартып колумдан,
Ошондо да бирге сен болдуң.

Мен сени жакшы көрөм досум,
Бул достукту Кудай колдосун!
Ортодогу таза мамиле,
Кылымдарга чейин орносун ээй

Комментарии (0)
2023 © Gop3.net | Контакты: gop3@gop3.net